#13 – Op zoek naar een identiteit, maar niet zozeer een vereniging ?

Eén van de grootste uitdagingen voor de IPRO is erkenning krijgen voor zijn specifieke statuut en belangrijke socio-economische rol. Op de eerste plaats moet dit van buitenaf komen, door de overheid, de opdrachtgevers en de publieke opinie. Maar dat neemt niet weg dat er ook nog werk aan de winkel is voor de IPRO om zichzelf te definiëren en beter in de markt te zetten. Op dat vlak moet de IPRO voorbij de eigen vitrine durven kijken. Patricia Leighton* stelt in haar onderzoek  over IPRO’s:

“Identification and self-definition creates the basis for associating with one another and also projecting a voice to the wider commercial or public World.”

Je zou er dus intuïtief van uitgaan dat IPRO’s actief op zoek gaan om zich te verenigen om vanuit de collectiviteit meer kracht en stem te halen. Niets is minder waar.

“Their responses suggest a more detached, even utilitarian attitude to professional bodies.”

En als ze al lid zijn van een vereniging, kiezen ze dan soms nog liever voor niche-verenigingen die dichter bij hun specifieke expertise aansluiten.  Uit het onderzoek blijkt dat er een zeker wantrouwen is tegenover het collectief organiseren van een omkadering voor het beroep. Dit zou kunnen leiden tot reglementering en beperkingen waarvoor veel IPROs net het werknemerstatuut verlaten hebben. Interesse om samen te werken beperkt zich meestal tot het invullen van praktische behoeften zoals het gebruik van een co-workingspace.

Leighton concludeert dat de rol van een vereniging belangrijk blijft, op zijn minst om als IPRO niet geïsoleerd te geraken. Hierbij zal echter een nieuw evenwicht gevonden moeten worden tussen de ‘restraints’ van een vereniging en de vrijheid waarvoor de IPRO staat. Dus ook voor de vereniging van IPRO’s een uitdaging.

Members only: FEDIPRO zoekt voor haar leden een perfecte ‘matcht’ tussen de ‘what’s in it for me?’ en de collectieve belangenbehartiging.

* “Future Working: The Rise Of European’s Independent Professionals” van Professor Patricia Leighton, IPAG Business School Frankrijk (2014) – http://wp.efip.org/wp-content/uploads/2014/03/Future_Working_Full_Report.pdf

#3 – Je kunt zelfstandig worden door je los te maken van je baas, maar je kunt het alleen maar blijven door je te verbinden met anderen

Dit is de slotzin uit een luchtig maar pertinent artikel uit de Groene Amsterdammer (2/7/2014) over de Ipro’s en het belang om zich te ‘verenigen’. Of ook anders uitgedrukt:

Terwijl we voortdurend worden aangemoedigd om onszelf als een uniek merk op de arbeidsmarkt te manifesteren, ontdekken zelfstandigen en flexwerkers juist het tegenovergestelde. Niet zelfontplooiing, maar lotsverbinding biedt de beste kans op betere arbeidsomstandigheden.

Bron: https://www.groene.nl/artikel/sneue-feitjes-voor-de-vrolijke-yup

Members only: Leden krijgen een uitgebreide samenvatting van het artikel.