#13 – Op zoek naar een identiteit, maar niet zozeer een vereniging ?

Eén van de grootste uitdagingen voor de IPRO is erkenning krijgen voor zijn specifieke statuut en belangrijke socio-economische rol. Op de eerste plaats moet dit van buitenaf komen, door de overheid, de opdrachtgevers en de publieke opinie. Maar dat neemt niet weg dat er ook nog werk aan de winkel is voor de IPRO om zichzelf te definiëren en beter in de markt te zetten. Op dat vlak moet de IPRO voorbij de eigen vitrine durven kijken. Patricia Leighton* stelt in haar onderzoek  over IPRO’s:

“Identification and self-definition creates the basis for associating with one another and also projecting a voice to the wider commercial or public World.”

Je zou er dus intuïtief van uitgaan dat IPRO’s actief op zoek gaan om zich te verenigen om vanuit de collectiviteit meer kracht en stem te halen. Niets is minder waar.

“Their responses suggest a more detached, even utilitarian attitude to professional bodies.”

En als ze al lid zijn van een vereniging, kiezen ze dan soms nog liever voor niche-verenigingen die dichter bij hun specifieke expertise aansluiten.  Uit het onderzoek blijkt dat er een zeker wantrouwen is tegenover het collectief organiseren van een omkadering voor het beroep. Dit zou kunnen leiden tot reglementering en beperkingen waarvoor veel IPROs net het werknemerstatuut verlaten hebben. Interesse om samen te werken beperkt zich meestal tot het invullen van praktische behoeften zoals het gebruik van een co-workingspace.

Leighton concludeert dat de rol van een vereniging belangrijk blijft, op zijn minst om als IPRO niet geïsoleerd te geraken. Hierbij zal echter een nieuw evenwicht gevonden moeten worden tussen de ‘restraints’ van een vereniging en de vrijheid waarvoor de IPRO staat. Dus ook voor de vereniging van IPRO’s een uitdaging.

Members only: FEDIPRO zoekt voor haar leden een perfecte ‘matcht’ tussen de ‘what’s in it for me?’ en de collectieve belangenbehartiging.

* “Future Working: The Rise Of European’s Independent Professionals” van Professor Patricia Leighton, IPAG Business School Frankrijk (2014) – http://wp.efip.org/wp-content/uploads/2014/03/Future_Working_Full_Report.pdf

#4 – De meerwaarde van de schijnbaar onzichtbare IPRO

Een inspirerend stukje uit het rapport “Future Working: The Rise Of European’s Independent Professionals” van Professor Patricia Leighton, IPAG Business School Frankrijk (2014).

By their nature, iPros aren’t the easiest to observe. For many, their work is wrapped in a wider context set by the client organisation hiring them for their expertise. Think of an IT consultant hired to implement a manufacturer’s new supply chain management system; or a freelance journalist contributing an article to a magazine; or a translator helping to secure an export deal. In all cases, their work as an independent is barely visible from the outside. So why does it matter? It matters because their independence allows their specialist skills to be available more flexibly and adaptively across the economy. (…)

Working on different projects with different clients over time, iPros can earn a living commensurate with their expertise while making their skills more affordable to potential clients. As technology progresses and the division of labour deepens, the ability to deploy expert skills flexibly seems likely to be a key success factor for innovative organisations and advanced economies.

Het is overigens interessant om te lezen dat één van de belangrijkste vaststellingen uit het onderzoek net die cruciale rol van de IPRO bevestigt:

The research confirmed there is a major change in the way work is performed – a shift from having a job to working for clients. A new and exciting radical agenda based on collaboration rather than competition has emerged as a response to perceived failures in existing business and management strategies.

Bron: http://wp.efip.org/wp-content/uploads/2014/03/Future_Working_Full_Report.pdf

Members only: In het rapport wordt ook een link gelegd tussen deze vaststellingen en effectieve behoeften van Ipro’s. In de dossiers “IPRO Essentials” wordt hier verder op ingegaan.