Samenwerking met organisaties

FEDIPRO richt zich naar de ipro’s of zelfstandige professionals (kenniswerkers) in België, nl. freelancers en interim managers maar ook zelfstandige adviseurs, consultants, trainers, coaches, enzovoorts.

FEDIPRO wil de ontwikkeling en uitdagingen van zp’ers in België van op een ‘high level’ aanpak in kaart brengen en ter beschikking stellen van zij die met deze problematiek begaan zijn.

FEDIPRO stelt zich op als een onafhankelijke en politiek neutrale ‘kennishub’ en doet beroep op een breed netwerk van contacten, kennispartners en samenwerkingsverbanden met organisaties waar zp’ers aan verbonden zijn.

FEDIPRO wil met organisaties die te maken hebben met zp’ers (beroepsverenigingen, sectororganisaties, samenwerkingsverbanden, commerciële initiatieven) overgaan tot uitwisseling van kennis. Aan deze samenwerking zijn geen kosten verbonden.

Met de volgende organisaties werd een samenwerking afgesloten:

  • VMx, Beroepsvereniging van Milieuprofessionals
  • OVED, Overlegplatform van Energiedeskundigen
  • FeWeb, Federatie van Webbedrijven

Bent u lid van of betrokken bij één van deze organisaties, dan kan u een Freemium (gratis) lidmaatschap aanvragen. Meer info hier.

*   *   *

Concreet afsprakenkader voor de kennisuitwisseling:

FEDIPRO biedt:

  • Exclusieve informatie via FEDIPRO Basics (kwartaalupdate) over wat reilt en zeilt op het vlak van de zp’er (zowel nationaal als Europees/internationaal), inclusief een actueel overzicht van de betrokken actoren en van de vele initiatieven waar zp’ers bij betrokken zijn (zowel non-profit als profit) – de organisatie kan dit binnen de organisatie aanwenden, dan wel gebruiken voor ‘content’ naar de leden toe.
  • Mogelijkheid voor zp’ers om gratis lid te worden van FEDIPRO (o.m. ontvangen van de newsletter FEDIPRO Connected en korting op events/opleidingen) – dit kan geïnitieerd worden door de organisatie.

FEDIPRO vraagt:

  • Opgave van aantal en profiel (aantal jaren zp’er, specialisaties, al of niet formeel verbonden met collega’s) van de zp’ers binnen de organisatie (kwartaalupdate). Contactgegevens mogen bezorgd worden, maar dat is geen noodzakelijke vereiste. Data wordt enkel geaggregeerd verwerkt.
  • Medewerking van de organisatie bij onderzoek/enquêtes vanuit FEDIPRO over de zp’er (bv. vraag naar cases/werking rond zp’ers binnen de organisatie).
  • Communicatie over deze kennisuitwisseling en het bestaan van FEDIPRO. FEDIPRO kan hiervoor standaardmateriaal aanleveren. De organisatie mag content publiceren vanuit de FEDIPRO Basics mits bronvermelding.

De organisatie kan ook een geassocieerd lidmaatschap nemen. Hierin zijn extra diensten inbegrepen die te maken hebben met het faciliteren van een werking naar de zp’ers onder de leden van de organisatie (bv. het opstarten van een werkgroep, het organiseren van een opleiding of event, …).

Interesse om dit verder te bekijken?
Contacteer Marc Mestdagh, bestuurder-coördinator van FEDIPRO vzw op tel. 09 233 48 66 of fedipro@2mpact.be

(1/8/2017)

Advertenties