Samenwerking met organisaties

Bied de zelfstandige kenniswerkers onder uw leden toegevoegde waarde dankzij een samenwerking met FEDIPRO

Complementariteit

De IPRO’s binnen uw organisatie zullen ongetwijfeld goed bediend worden op het vakinhoudelijke van hun expertise. FEDIPRO biedt een toegevoegde waarde op het vlak van het bijzondere ‘statuut’ van de IPRO en de manier waarop hij/zij als ‘professional’ actief is. De voorgestelde samenwerking betekent dus een win-win situatie. Bovendien is het basislidmaatschap bij FEDIPRO gratis, zodat er geen ‘concurrentie’ is met het lidmaatschap bij uw organisatie.

Concrete samenwerking

In ruil voor bekendmaking van het bestaan van FEDIPRO bij uw leden, kunnen wij u extra informatie en content bieden die IPRO’s weten te appreciëren. Dit kan onder de vorm van content voor uw nieuwsbrief of website, maar ook door het mee helpen organiseren van een opleiding voor de IPRO’s binnen uw organisatie waarvoor wij de nodige deskundige ‘sprekers’ aanleveren.

Een andere mogelijkheid is dat wij zelf een opleiding organiseren voor uw leden, waarbij wij de volledige organisatie op ons nemen. Dit kan gaan om een korte inspiratiesessie tot een dagvullende masterclass of een langerlopend traject (lerend netwerk onder leiding van een ‘peter’). Hierbij koppelen we in overleg met u vakinhoudelijke, ‘sectorale’ issues aan meer specifieke IPRO-gerelateerde problematiek.

Praktisch betekent dit dat FEDIPRO de ‘lead’ neemt en zorgt voor programma, sprekers, locatie, catering, aanwezigheid ter plaatse, afhandeling van inschrijvingen en betalingen, attesten, gebruik van de KMO-portefeuille*…. U dient enkel in te staan voor de communicatie naar de IPRO-leden binnen uw organisatie. Deelnameprijs en budget in het algemeen wordt transparant en gezamenlijk beheerd. De winst wordt onder de organisaties verdeeld.

Enkele referenties

  • MasterClass “De Zelfstandige Milieuprofessional” voor VMx (Vlaamse MilieuProfessionals) – contact: Sylvie Baert, Coördinator VMx – tel. 09 324 40 44
  • OVED Plus Peterschapsproject 2015 – “Samenwerking tussen zelfstandigen” (peterschapsproject waarbij 15 zelfstandigen gedurende een jaar periodiek samenkomen in een lerend netwerk, bijgestaan vanuit FEDIPRO)
  • Bekijk ook de upcoming ‘open’ sessies in samenwerking met beroepsverenigingen en sectororganisaties in de agenda rechtsboven.

Interesse om dit verder te bekijken?
Contacteer Josefien D’Haene, stafmedewerker FEDIPRO vzw op tel. 09 233 48 66 of fedipro@2mpact.be

Deze informatie in PDF-formaat – FEDIPRO_SWVereniging2015_V2_DEF