Kan een basisinkomen het statuut van de freelancer verbeteren?

Een basisinkomen voor iedereen, ook voor freelancers? Een goed idee? Op basis van het boek Win For Life van Nele Lijnen, politica voor Open Vld, sommen we 5 voordelen op van een basisinkomen voor zelfstandigen.

Het debat over het basisinkomen blijft actueel. Fervente voorstander Nele Lijnen haalt in haar boek Win For Life heel wat voordelen aan en weerlegt tegelijk de nadelen.

Of het concept als dusdanig succesvol uitgerold en geïmplementeerd kan worden is moeilijk in te schatten, omdat je het niet zo maar een beetje kunt proberen. Experimenten met een beperkte scope bieden geen correcte resultaten en een volledige implementatie kent alsnog te weinig draagvlak.

5 voordelen basisinkomen voor freelancers:

  1. Het basisinkomen past binnen de zoektocht van de freelancers naar meer vrijheid en autonomie. De balans privé-werk is ook gemakkelijker in evenwicht te houden. Het creëert dus een psychologisch voordeel.
  2. Het basisinkomen zou drempelverlagend kunnen werken voor zij die stap willen zetten naar het zelfstandigenstatuut.
  3. Voor actieve freelancers zou het basisinkomen meer ruimte bieden om op zoek te gaan naar klanten waarvoor zij de best mogelijke diensten kunnen leveren. Iets waar zowel de freelancer als de klant belang bij heeft.
  4. Het basisinkomen zou ervoor zorgen dat freelancers meer tijd kunnen investeren in het op peil houden van de eigen kennis en specialisatie.
  5. Er zou ook meer tijd en ruimte zijn om als freelancer deel te nemen of zelf belangeloos mee te werken aan diverse projecten waaronder professionele netwerken (beroepsvereniging, community’s,…).

Denk je even mee? Zie je nog andere voordelen?

Meer lezen

Nele Lijnen, Win for Life, Pelckmans Pro 2017 (ISBN 9789463370387)

Website: https://www.winforlifeboek.be/

__________

Deze post verscheen eerder ook op Nextconomy.be 

16% van de werkende bevolking in de EU is zelfstandig ondernemer

Het ESDE-rapport, Employment and Social Developments in Europe 2015, is een jaarlijkse evaluatie van de laatste tewerkstellings- en sociale trends, waarin gereflecteerd wordt over toekomstige uitdagingen en mogelijke reacties van het beleid. Het rapport benadrukte het potentieel van zelfstandige arbeid en ondernemerschap om meer banen te creëren. Het ESDE-rapport meldde ook een stijging in de verscheidenheid van arbeidsovereenkomsten (inclusief parttime zelfstandig ondernemerschap) die flexibele werkregelingen, en dus grotere arbeidsparticipatie, mogelijk maken.

In 2014 was 16% van de werkende bevolking in de EU zelfstandig ondernemer. Vergeleken met het jaar 2000 is dat percentage met 2% naar beneden gegaan.

FEDIPRO grafiek ESDE

Onderstaande grafieken geven weer wat de overlevingsgraad is voor zelfstandigen zonder personeel na 1 jaar (cijfers 2012). In België overleeft iets meer dan 90% van de zelfstandigen zonder personeel na 1 jaar. Na 5 jaar blijft slechts iets meer dan 55% van de zelfstandigen zonder personeel over.

Employment and social situation in Europe - Report 2013

Employment and social situation in Europe - Report 2013

Het rapport geeft advies over hoe ze jobcreatie kunnen boosten door zelfstandig ondernemerschap. Je kan grafieken en cijfers inkijken in verband met de ontwikkelingen van zelfstandige ondernemers in Europa van pagina 41 tot pagina 62.

Wil je het volledige rapport inkijken? Vraag het als lid gratis aan via fedipro@2mpact.be.

Via deze link kan je gratis lid worden. 

Als lid ontvang je de nieuwsbrief, kan je de FEDIPRO Essentials (het inspiratieboek voor de zelfstandige professional) aanvragen, kan je deelnemen aan de masterclasses en Power Events van FEDIPRO, enzovoort.