Is er nood aan een kwaliteitslabel voor de Zelfstandige Professional ?

Als je als Zelfstandige Professional je toegevoegde waarde probeert aan te tonen aan een opdrachtgever kan je terugvallen op je cv, je referenties of een aanbeveling door een klant. Maar wat denk je van de waarde en impact van een objectieve attestering door een onafhankelijke partij?

Wellicht niet verwonderlijk maar Nederland loopt voorop als het over kwaliteitslabels voor ZP’ers gaat. Enkele voorbeelden, zowel generiek als meer sectorgericht:

Een tijd terug maakte ik voor het bestuur van FEDIPRO een overzicht van uiteenlopende mechanismen inzake kwaliteitsborging om na te denken over de manier waarop FEDIPRO ‘waarde’ zou kunnen creëren voor haar leden. Instrumenten vanuit de overheid (als uitvoerder van wetgeving) zoals in het geval van vrije beroepen, beschermde titels, erkenningen …  laten we hier even buiten beschouwing.

  • Gedragscode: een vrijwillig of verplicht (bv. om lid te mogen zijn van de organisatie) te onderschrijven gedragscode is een goed signaal naar de buitenwereld, maar tenzij er ook een klachtenprocedure en -behandelingscommissie met duidelijke bevoegdheden is, is dit eerder vrijblijvend. Voor de ondertekenaars betekent dit in elk geval een engagement om zich ‘professioneel’ op te stellen.
  • Registratie: mits aan een aantal voorwaarden te voldoen (administratief, maar eventueel ook nakomen van permanente vorming) kan men opgenomen worden in een register dat dan ook publiek voor derden ter beschikking staat. Dit instrument wordt in Nederland wel meer gebruikt.
  • Zelfverklaring: dit instrument gaat verder dan een standaard gedragscode ondertekenen. Het houdt eigenlijk in dat iemand een soort van verslag uitbrengt van hoe hij/zij omgaat met de bepalingen van de code. Een self-assessment kan hieraan ten grondslag liggen.
  • Certificatie: iemand krijgt een certificaat op basis van gevolgde opleiding, examens, een dossier met ‘credentials’ … Dit kan onder de vorm van een ‘light-versie’ door de vereniging zelf gebeuren, waarbij de beoordeling eerder formalistisch, kwantitatief is of  via een onafhankelijk orgaan dat ook een kwalitatieve controle uitvoert.
  • Kwaliteitslabel of keurmerk: dit gaat verder dan certificatie en omhelst meestal het geheel van de activiteiten van de gelabelde. Een audit door een derde onafhankelijke partij (meestal op zich ook geaccrediteerd om dat soort audits te doen) is noodzakelijk.

En in België

Recent lanceerden 25 Belgische beroepsfotografen PORTRA, een kwaliteitslabel voor portretfotografie. “Om deel uit te maken van de groep moeten de fotografen als specialisatie portretfotografie hebben, in bezit zijn van een eigen professionele portretstudio en over bewezen vakmanschap beschikken. Voor PORTRA  staat kwaliteit niet alleen voor mooie foto’s, maar ook voor een klantvriendelijke benadering van bij het eerste contact met de klant, tot en met de aflevering van het eindproduct.” Hoe deze voorwaarden precies gecontroleerd worden is niet duidelijk op de website, evenmin of er een derde onafhankelijke partij aan te pas komt of niet.

En er is ook nog een ander nieuw initiatief op komst, dat zich niet beperkt tot een bepaalde sector. Management Information is al 25 jaar actief om de “consulting & learning” markt transparanter te maken. Dit via audit-methodes, zoals Qfor of de audit kmo-portefeuille, maar ook via webplatformen. Binnenkort wordt een nieuwe portaalsite met zoekmachine gelanceerd die enkel met gevalideerde data over dienstverleners (waaronder Zelfstandige Professionals) zal werken.

FEDIPRO krijgt de kans om preferent mee te werken aan een nieuw webplatform waarbij deze ‘third party validation’ centraal staat. We organiseren op 10 december een workshop waarbij we de scope, verwachtingen en behoeften bekijken om zo’n platform optimaal te laten werken.

Geïnteresseerd om hierover mee te denken, en tegelijk te genieten van een verrijkende avond, schrijf vlug in. Kan je er niet bij zijn, maar heb je hier toch een mening over, laat het ons weten!

Inschrijven voor deze sessie (gratis voor Fedipro-leden), klik hier.

#1 – Freelanceplatformen – no time to waste, of toch?

Als freelancer ben je constant op zoek naar nieuwe opdrachten, maar die zoektocht vraagt veel tijd en geduld. De vele internetplatformen die ‘vraag’ en ‘aanbod’ samenbrengen lijken het ideale kanaal. Maar is dat ook zo? Een analyse van negen van deze freelanceplatformen levert opmerkelijke resultaten. Zo is gratis niet bij iedereen gratis en is het aanbod soms ontgoochelend. Verlies geen tijd en lees deze gratis whitepaper.

PDF: Whitepaper_no_time_to_waste_022015

Members only: uitgebreidere dataset naar aanleiding van de analyse en interessante feedback op de whitepaper door aanbieders en gebruikers.

Deze whitepaper kadert binnen een breed onderzoek inzake evoluties binnen beroepen en sectoren en de rol die internettechnologie hierin speelt. Uitvoering: 2Mpact ism FEDIPRO. (februari 2015)