Onafhankelijkheid en betrokkenheid – twee handen op één buik ?

De relatie tussen een interim manager en een opdrachtgever verloopt in veel gevallen via een interim management bureau. Naarmate ‘freelancen’ in de breedste zin van het woord meer aandacht krijgt, zie je ook dat die agentschappen zich veel moeite getroosten om hun toegevoegde waarde aan te tonen. Bovendien zie je ook toenemende aandacht rond goed opdrachtgeverschap bij de bedrijven zelf. Het transactionele ‘inkopen’ van resources moet plaats ruimen voor een doordachte en vooral duurzame strategie om freelancers in de flexibele schil vast te klikken. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat het belangrijk blijft voor de interim manager om zelfbewust in zijn statuut te staan. Introspectie en reflectie kunnen daarbij geen kwaad. Enkele zaken die daarbij aan bod kunnen komen.

Vakkennis vertalen

Het is niet omdat je goed bent in je vak dat je daarom ook een goede interim manager bent. Zelfstandig en autonoom opereren houdt ook in dat je op een andere manier met je vakkennis omspringt. Je wordt verwacht om een andere vertaalslag te maken waarbij je kennis en expertise direct inzetbaar zijn en vooral duidelijk aanwijsbaar het verschil kunnen maken in een bepaalde situatie. De opdrachtgever wil nu eenmaal een concreet resultaat zien – het achterliggende proces interesseert hem in mindere mate.  Dat creëert een grotere transparantie van inzet (lees: gepresteerde uren) en zet dus druk op de manier en de hoogte van de verloning voor de geleverde prestaties.

Vakkennis op peil houden

Niet alleen het proces van werken voor de opdrachtgever is helemaal anders, ook de manier waarop je zorgt dat je kennis op peil blijft is lastig als interim manager. De evidentie om periodiek opleidingen en trainingen te volgen dreigt te verwateren door de druk om factureerbaar werk af te leveren. Een waardevolle aanpak hierbij is ongetwijfeld om actief deel uit te maken van een netwerk van gelijkgezinden, waar uitwisseling van zowel vakkennis maar ook inzichten en ervaringen over hoe als professional in het leven te staan aan bod komen. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over netwerken om opdrachten te vinden, maar wel om vanuit een peer-2-peer gedachte een sterkere professional te worden.

Omgaan met de opdrachtgever

Kennis en expertise zijn voor de interim manager niet voldoende om met succes een opdracht uit te voeren. Als interim manager kom je binnen in een bedrijf of organisatie met een eigen cultuur en interne afspraken. Je mag dan nog vooropstellen dat je er eigenlijk maar bent om je job te doen, je komt hoe dan ook in aanraking met mensen die jouw aanwezigheid in vraag stellen. Het komt er op dat moment op aan te kunnen terugvallen op competenties, skills en talenten om je positie te handhaven. Het gaat hier dus niet enkel over het uitvoeren van taken, maar meer om de rol die je opneemt met het oog op het vinden van een ‘match’ met de organisatie en haar medewerkers. In die context is het essentieel heel duidelijke afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen rond de mate waarin je als interim manager betrokken wil zijn bij de ‘interne keuken’.

Betrokkenheid leid tot verantwoordelijkheid

Er is hoe dan ook een belangrijk onderscheid tussen het leveren van kennis of advies, en het effectief mee helpen uitvoeren – wat een interim manager meestal doet. Er gaat daarmee ook een verschil in verantwoordelijkheid gepaard, iets wat in een contractuele relatie tussen opdrachtgever en interim manager maar best goed wordt afgelijnd bij aanvang van de samenwerking. Geef je als afstandelijke expert twee adviezen met de boodschap dat de opdrachtgever zelf moet kiezen, of neem je zelf de beslissing om bijvoorbeeld voor advies B te gaan? En als interim manager trek je wellicht nog de laarzen aan om het mee te helpen uitvoeren. De keuze van de rol is deels vooraf te bepalen door de interim manager – bij het vormgeven van zijn propositie naar de markt toe, maar we merken dat éénmaal ‘on the job’ er makkelijk een verschuiving plaatsvindt in de rol die hij toebedeeld krijgt. Daardoor neemt de interim manager misschien ongemerkt onverantwoorde risico’s op zich, maar – en misschien wel nog erger – begeeft hij zich buiten zijn professionele comfortzone waardoor de kwaliteit van zijn werk in het gedrang komt.

Engagement

Tot slot heeft de gekozen rol ook met engagement te maken: op welke manier wil de interim manager zich inzetten in een breder of groter verhaal? Bijvoorbeeld door echt te gaan participeren in de organisatie. Dat kan betekenen dat hij voor een deel zijn onafhankelijkheid als expert en ‘tijdelijke voorbijganger’ verlaat om nog meer betrokken te zijn bij de opdrachtgever. Los van de impact op de vergoeding – in plaats van uurtje-factuurtje kan er over een resultaatsvergoeding of –bonus gesproken worden – kan dit uiteraard leiden tot een grotere voldoening voor alle partijen.

*   *   *

De boodschap is en blijft dus dat een sterke interim manager voldoende tijd moet nemen om te reflecteren over waar hij mee bezig is en wil zijn. Dat doet hij bij voorkeur samen met peers, collega’s en lotgenoten. Fedipro wil met de kwartaalmeetups dat kader bieden. De eerstvolgende meetup vindt plaats op 19 december 2018 en gaat dieper in op dit thema van onafhankelijkheid en betrokkenheid. Deze meetup is gratis voor effectieve leden. Niet-leden betalen 90 euro (+btw) – enkel voor zelfstandige professionals die voldoen aan het FEDIPRO-profiel. Inschrijven kan door een mail te sturen naar fedipro@2mpact.be Opgelet: nog maar 2 plaatsen beschikbaar !

Kan een basisinkomen het statuut van de freelancer verbeteren?

Een basisinkomen voor iedereen, ook voor freelancers? Een goed idee? Op basis van het boek Win For Life van Nele Lijnen, politica voor Open Vld, sommen we 5 voordelen op van een basisinkomen voor zelfstandigen.

Het debat over het basisinkomen blijft actueel. Fervente voorstander Nele Lijnen haalt in haar boek Win For Life heel wat voordelen aan en weerlegt tegelijk de nadelen.

Of het concept als dusdanig succesvol uitgerold en geïmplementeerd kan worden is moeilijk in te schatten, omdat je het niet zo maar een beetje kunt proberen. Experimenten met een beperkte scope bieden geen correcte resultaten en een volledige implementatie kent alsnog te weinig draagvlak.

5 voordelen basisinkomen voor freelancers:

 1. Het basisinkomen past binnen de zoektocht van de freelancers naar meer vrijheid en autonomie. De balans privé-werk is ook gemakkelijker in evenwicht te houden. Het creëert dus een psychologisch voordeel.
 2. Het basisinkomen zou drempelverlagend kunnen werken voor zij die stap willen zetten naar het zelfstandigenstatuut.
 3. Voor actieve freelancers zou het basisinkomen meer ruimte bieden om op zoek te gaan naar klanten waarvoor zij de best mogelijke diensten kunnen leveren. Iets waar zowel de freelancer als de klant belang bij heeft.
 4. Het basisinkomen zou ervoor zorgen dat freelancers meer tijd kunnen investeren in het op peil houden van de eigen kennis en specialisatie.
 5. Er zou ook meer tijd en ruimte zijn om als freelancer deel te nemen of zelf belangeloos mee te werken aan diverse projecten waaronder professionele netwerken (beroepsvereniging, community’s,…).

Denk je even mee? Zie je nog andere voordelen?

Meer lezen

Nele Lijnen, Win for Life, Pelckmans Pro 2017 (ISBN 9789463370387)

Website: https://www.winforlifeboek.be/

__________

Deze post verscheen eerder ook op Nextconomy.be 

5 lezenswaardige boeken voor de zelfstandige professional

Het is voor veel freelancers meestal niet de eerste keuze om een boek te lezen dat niet onmiddellijk over het vak zelf gaat, maar eerder over hoe ze als professional in het leven staan. Hieronder vijf interessante boeken waarvan de eerste twee sterk in de diepte gaan, terwijl de twee volgende meer raakvlakken hebben met de dagelijkse praktijk en tot slot een luchtig boekje om af te sluiten.

 

Je Binnenste Buiten doet wat de titel zegt: het laat je reflecteren over een sterke professionele identiteit als basis om als professional weerbaar te zijn, makkelijk samen te werken en vooral om meer richting te geven aan je zelfontwikkeling. De ruim 500 pagina’s nemen je mee langs heel wat theoretische modellen en onderzoeken, maar blijven door de helderheid van taal en de strakke onderliggende structuur boeiende lectuur.

Je Binnenste Buiten, Manon Ruijters (red.) , Vakmedianet, 2015

 

Leiding geven aan professionals? Niet doen! van Mathieu Weggeman gaat op de eerste plaats niet over de zelfstandige professional op zich, maar over de kenniswerker die zich in organisaties staande moeten houden tegenover collega-professionals en vooral de manager die er enkel op uit blijken te zijn om het professionals lastig te maken door hen te sturen en te controleren. De profilering van en inzichten over de professional zijn niettemin heel waardevol voor de freelancer (onder meer over inzet van kennis, specialisatie, professionalisering).

Leidinggeven aan Professionals? Niet doen!, Mathieu Weggeman, Scriptum, 2007

 

De ondertitel van het boek Professionaliseren als professional: ‘Maximale autonomie en minimale sturing’ vat het gedachtengoed dat Alders wil meegeven goed samen. Als professional kan je nu eenmaal alleen excelleren en jezelf onderscheiden als je voldoende ruimte hebt om je kennis toe te passen en te converteren in waarde. Zonder ruimte ben je een uitvoerder en geen professional. Alders verkent hoe je best die ruimte optimaliseert en vooral ook managet – je bent immers verantwoordelijk voor je eigen waarde. Die kan je best evalueren volgens zijn EEE-model (efficiëntie, effectiviteit en energie).

Professionaliseren als professional, Gerard Alders, Scriptum, 2014

 

De Ondernemende Professional van Frank Kwakman en Cris Zomerdijk is het meest praktische boek in dit rijtje. Het biedt professionals een hele reeks inzichten hoe zij in een snel veranderende omgeving als professionele dienstverlener hun toegevoegde waarde kunnen blijven aantonen. En dat op verschillende vlakken: vinden van nieuwe klanten, relatiemanagement, marketing en ondernemerschap waarbij samenwerking en deel uitmaken van netwerken en community’s centraal staan.

De Ondernemende Professional, Frank Kwakman en Cris Zomerdijk, Van Duuren Management, 2012

 

Uurtje factuurtje van Alex van der Hulst is een zomerse afsluiter. De verhalen en voorvallen zijn voor veel freelancers ongetwijfeld herkenbaar en de luchtige verteltrant brengt je in een sfeer van zelfrelativering en loutering. Maar bovenal blijft het een warm pleidooi over het freelancerschap.

Uurtje Factuurtje, Alex van der Hulst, Nieuw Amsterdam, 2017

Dit artikel verscheen eerder op nextconomy.be

Wat als we eens meer professional in de professional steken?

Discussies over de toekomst van freelancers of zelfstandige professionals (kenniswerkers) gaan doorgaans voornamelijk over het sociaal statuut.

Dat zij minstens van eenzelfde sociaal en fiscaal regime moeten kunnen genieten als werknemers zonder daarbij afbreuk te doen aan het concept om ‘zelfstandig’ te zijn. Of dat nu betekent dat er naast werkgever en werknemer een derde statuut moet komen, of dat de faciliteiten binnen die twee statuten zich voldoende moeten aanpassen aan nieuwe omstandigheden laat ik hier even in het midden.

Eerder dan eventuele tekortkomingen van het statuut, is het ontbreken van andere ‘essentials’ een minstens even belangrijke oorzaak waarom het heel wat freelancers en zelfstandige professionals niet altijd even makkelijk valt om hun ding te doen.

Een andere professional

Het is niet omdat je goed bent in je vak dat je daarom ook een goede zelfstandige professional bent. Zelfstandig en autonoom opereren houdt ook in dat je op een andere manier met je vakkennis omspringt. Je wordt verwacht om een andere vertaalslag te maken waarbij je kennis en expertise direct inzetbaar zijn en vooral duidelijk aanwijsbaar het verschil kunnen maken in een bepaalde situatie. De opdrachtgever wil nu eenmaal een concreet resultaat zien – het achterliggende proces interesseert hem in mindere mate.  Dat creëert een grotere transparantie van inzet (lees: gepresteerde uren) en effect en zet dus druk op de manier en de hoogte van de verloning voor de geleverde prestaties.

Niet alleen het proces van werken voor de opdrachtgever is helemaal anders, ook de manier waarop je zorgt dat je kennis op peil blijft is minder evident als zelfstandige professional. De evidentie om periodiek opleidingen en trainingen te volgen dreigt te verwateren door de druk om factureerbaar werk af te leveren. Een waardevolle aanpak hierbij is ongetwijfeld om actief deel uit te maken van een netwerk van gelijkgezinden, waar uitwisseling van zowel vakkennis maar ook inzichten en ervaringen over hoe als professional in het leven te staan aan bod komen. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over netwerken om opdrachten te vinden, maar wel om vanuit een peer2peer gedachte een sterkere professional te worden.

De bewuste zp’er est arrivé

Belangrijk om vaststellen is dat de zelfstandige professional niet langer enkel te situeren is binnen het hoger management (C-level) en daar veelal crisis- of tranisitiemanagement voor zijn rekening neemt. Ook de klassieke invulling van ziek & piek of het eerder uitvoerende freelancen (‘handjes’) moeten meer en meer plaats ruimen voor een nieuwe lichting zp’ers.

Het gaat om kenniswerkers die niet de bescherming van de klassieke intellectuele beroepen genieten (cf. de orde of het beroepsinstituut van de vrij beroepers), maar toch een zekere verantwoordelijkheid dragen. Denken we aan milieuprofessionals en energiedeskundigen die voor de uitoefening van hun beroep over een ‘persoonlijke’ erkenning door de overheid moeten beschikken. Dit zorgt er ook voor dat de professional in grote mate verantwoordelijk is voor zijn daden. Indien het om een zp’er gaat betekent dit dat hij des te meer heel bewust professioneel bezig moet zijn. Naast het voldoen aan wettelijke verplichtingen zal hij zelf moeten instaan voor een optimale omkadering inzake kennismanagement, permanente vorming, de keuze van gepaste opdrachten, enzovoort.

Vrijheid in verbondenheid

Het voorzien van zo’n breed denkkader is de kerntaak van Fedipro, de vereniging van zelfstandige professionals (kenniswerkers). Los van de toegevoegde waarde van de eigen vakinhoudelijke organisatie, is het essentieel om aandacht te besteden aan een allesomvattende professionele omkadering. Dit kan in samenspraak met Fedipro vanuit de sectororganisatie zelf georganiseerd worden (VMx, de beroepsvereniging van milieuprofessionals heeft een interne werkgroep voor zp’ers in samenwerking met Fedipro).

Wil je alvast een interessante inkijk in de uitdagingen voor de nieuwe, bewuste zp’er, kom dan naar het PowerEvent van Fedipro op 26 oktober 2017

Dit artikel verscheen eerder al op Nextconomy.be

“Freelancers: in feite buiten ze zichzelf uit!”

Onder deze titel verscheen op Apache.be een artikel over de werkomstandigheden van de freelancer. Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de Universiteit Antwerpen, vindt dat freelancers helemaal niet zelfstandig zijn, dat ze het slechtst beschermde sociale statuut hebben, dat ze voortdurend moeten bedelen om opdrachten en bovendien moeten ‘foefelen’ omdat de bestaande structuren geen oplossing bieden. Als mogelijk oplossing om zich beter te beschermen stelt Gielen dat ze zich collectief kunnen organiseren, bv. binnen coöperaties. Ook de overheid, het onderwijs en zelfs de vakbonden moeten zich meer het lot van de freelancers aantrekken.

Dat het niet altijd even eenvoudig is voor de zelfstandige professional zullen we niet ontkennen, maar in veel gevallen weegt de autonomie door op de ongemakken van de grijze zone van het statuut en de daaruit voortvloeiende administratieve implicaties.

Vanuit FEDIPRO dragen we er graag toe bij om het principe ‘Vrijheid in verbondenheid’ onder gelijkgestemden vorm te geven en actief inspanningen te ‘collectiveren’ om de zelfstandige professionals de best mogelijke professionele comfortzone te bieden. Dit betekent op de eerste plaats werken aan sterke professionals, maar tegelijk ook naar de diverse actoren (overheid, intermediaire organisaties, opdrachtgevers) een duidelijk signaal geven over de gewenste positionering van deze bijzondere groep van professionals.

Ook overtuigd dat er voor jou als ZP’er nog heel wat opportuniteiten zijn, neem dan deel aan onze missie om zelfstandige professionals niet enkel een gezicht maar ook een stem te geven. Word nu lid voor slechts 120 eur/jaar (+btw)!

De Bermudadriehoek van de ZP’er – verslag Powerevent

De ambitie van het event was om vanuit 3 invalshoeken te kijken naar de driehoeksverhouding tussen zelfstandige professionals, intermediaire agentschappen en opdrachtgevers. Bij wijze van teaser aangekondigd als de Bermudadriehoek van de Zelfstandige Professional.

foto1Katrien Penne, onderzoekster bij de SERV (Sociaal-economische Raad Vlaanderen), en belast met een uitgebreid onderzoek naar freelancing in Vlaanderen bracht exclusief voor FEDIPRO enkele cijfers en inzichten die het belang van de zelfstandige professional binnen de Vlaamse economie bevestigen. Zo zijn er 140.000 freelancers, waarvan 40% tot de categorie business consulting horen. Het onderzoek gaat ook verder in op wat werkbaar werk is voor de freelancer en de verdere professionalisering, niet in het minst bij de intermediairen (cf. Managed Service Providers).

Frederik Berckmoes-Joos, binnen Moore Stephens belast met het uitrollen van een duurzaam businessmodel op langere termijn, bracht een inspirerende visie op hoe Moore Stephens omgaat met ZP’ers. Sleutelconcept hierbij is ‘interdependentie’ – beide partijen (ZP’ers en de overkoepelende organisatie) hebben mekaar nodig om flexibel en wendbaar te zijn, maar ook om innovatief te blijven. ZP’ers vertonen qua attitude (autonomie, professionalisme, ondernemende ingestelfoto2dheid) veel gelijkenissen met de consultants van Moore Stephens. Maar het blijft belangrijk dat er geïnvesteerd kan worden in innovatie. Dit is niet altijd zo makkelijk voor de individuele ZP’er. Die blijft soms liever bij zijn leest en probeert wat hij doet vooral beter te doen. Door ‘collectief’ te investeren, zoals Moore Stephens deed in een vooruitstrevend accountancyplatform (OKTAV), is het ook mogelijk om ‘andere’ dingen te doen. Iets voor de ZP’er om bij stil te staan – vooral als die kiest om geïsoleerd door het (professionele) leven te gaan.

Tot slot bracht Hugo-Jan Ruts, de drijvende kracht achter ZiPconomy.nl, een Nederlands platform dat de drie partijen van de Bermudadriehoek probeert te verbinden, een boeiende inkijk op hoe het freelancerslandschap in Nederland evolueert. Hoewel er op zich een andere cultuur heerst ten aanzien van zelfstandige professionals (er zijn ook 10 maal meer ZP’ers) zijn er heel wat gelijkenissen. En vooral uitdagingen, want in Nederland is de wetgever heel actief om het statuut te regelen en aan te sturen. Of het zover zal komen, en of dit wenselijk is, hangt grotendeels van de Belgische ZP’er zelf af.

foto3Uit de vragen en de nababbel tijdens de receptie bleek vooral veel interesse om verder in te gaan op de rol van de zelfstandige professional binnen een economische omgeving die permanent in beweging is. Hierbij gaat het niet op de eerste plaats over het (wettelijk) statuut van de ZP’er, maar wel over zijn of haar daadwerkelijke impact en hoe de ZP’er dit op een duurzame manier vorm kan geven. Een boodschap waar we vanuit FEDIPRO zeker op verder zullen werken in 2017.

De integrale presentaties worden ter beschikking gesteld van de deelnemers en de betalende leden. Voor 120 eur/jaar word je full member. Verneem er hier alles over: https://fediprolab.wordpress.com/lid-worden/full-member/

FEDIPRO gaat lokaal om professionals nog sterker te binden

FEDIPRO (Federation of Independent Professionals) werkt aan de meest optimale sociaal-economische en professionele omkadering van Zelfstandige Professionals, nl. zelfstandige interim managers, consultants, adviseurs, trainers, coaches en andere dienstverleners. Onder het motto ‘Vrijheid in verbondenheid’ helpt FEDIPRO hen samen te brengen om kennis en ervaring uit te wisselen, maar ook om nieuwe business opportuniteiten te verkennen.

Met een lokaal FEDIPRO event vermijden we tijdverlies voor verplaatsingen en vergroten we de kans om achteraf mekaar terug op te zoeken. We benutten optimaal de kracht van toevallige ontmoetingen: professionals met verschillende achtergronden hebben mekaar vaak meer te bieden dan ze eerst gedacht hebben. Waarom een partner voor een project zoeken aan de andere kant van het land als die ook in uw buurt woont. Bovendien kunnen professionals op die manier ook sterker de lokale markt bespelen.

Hierdoor krijgt de Zelfstandige Professional ondersteuning vanuit een lokaal netwerk van collega-ZP’ers. Terwijl de autonomie en de vrijheid van de zelfstandige professional gevrijwaard blijven, wordt gezocht naar een collectieve win-win situatie. Er wordt daarbij gezocht naar toegevoegde waarde op verschillende niveaus: informatie- en ervaringsuitwisseling, klantenwerving, marketing, beter opdrachtgeverschap, kennismanagement, praktische ondersteuning, enz.

De ‘kick-off’ bestaat uit een korte inspiratiesessie over de uitdagingen voor de zelfstandige kenniswerker in combinatie met een uitgebreid netwerkmoment voor de deelnemers. Bedoeling is om vervolgens een ‘lerend netwerk’ op te richten en periodiek, bijvoorbeeld per kwartaal, samen te komen in een informele setting. Afhankelijk van de interesses en vragen vanuit de groep worden externe sprekers uitgenodigd. Bedrijfsbezoeken of andere groepsactiviteiten zijn eveneens mogelijk. FEDIPRO faciliteert niet enkel de groep, maar biedt ook inhoudelijke ondersteuning (bv. via de kennispartners).

bannerke_1406

Komt dat ooit goed tussen managers en professionals ?

Het boek Managers en Professionals van Hans De Bruijn biedt enkele interessante inzichten over de relatie tussen managers en professionals. In deze situatie zijn de managers op zich geen professionals, maar sturen zij de professionals aan, bijvoorbeeld een team bestaande uit vijf advocaten en een office-manager. Ook zelfstandige professionals kunnen er iets uit leren, voor henzelf, maar ook voor hun werkrelatie met managers en professionals.

Professionals voeren complexe taken uit en hebben daarom autonomie nodig en het recht op vertrouwen dat zij de taken goed zullen uitvoeren. Kenmerkend voor professionals zijn ook een groot gevoel van beroepseer en de inbedding in de professionele beroepsgroep waar via contact met medeprofessionals controle en kwaliteitsbewaking plaatsvindt.

Tacit knowledge

Een moeilijkheid is dat de professional zijn eigen intelligentie niet ziet. Hij kan dat niet altijd expliciteren. Het expliciteren ervan op vraag van de managers, die het proces beter willen beheersen, werkt frustrerend en doet afbreuk aan de intelligentie en efficiëntie van de ‘tacit knowledge’ of onbewuste kennis van de professional.

Voor een professional is de werkelijkheid meervoudig. Hij voert soms schijnbaar tegenstrijdige handelingen uit om tot resultaat te komen, waarbij hij kan terugvallen op zijn expertise en ervaring met een grote variëteit aan oplossingen. Dat verloopt niet of zelden lineair zoals bv. een handboek ‘workflows’ probeert te vatten.

Tot slot zorgt die variatie in aanpak door de professional er ook voor dat er spontane verandering optreedt, dat leidt ertoe dat de professional zich blijvend bijschoolt, leert uit zijn ervaringen en zich flexibel aanpast aan een situatie met het oog op het behalen van resultaat. Dit vergt en legitimeert zijn eis tot autonomie. Iemand die verschillende professionals wil managen zal hier dus oog voor moeten hebben.

De rol van de manager

Nochtans is een manager ook nuttig. Naast ondersteuning van de professional op intern, organisatorisch vlak, is er ook een toenemende externe oriëntatie van de professional: klantgerichtheid, maatschappelijke verantwoordelijkheid, enz.  Op die manier is management belangrijk als een tegenkracht die de ‘vrijheidsgraden’ (autonomie, flexibiliteit en vertrouwen)  van de professional dreigen te beperken.

Dit gaat bijvoorbeeld over een te laks toepassen van ‘tacit knowledge’ waardoor er fouten gebeuren, of er wordt geen onderlinge professionele controle toegestaan waardoor er geen interactie, uitwisseling en leerproces onder collega’s is. Professionals verbergen zich ook vaak achter het non-interventiebeginsel (collega-professionals spreken geen kwaad woord over mekaar, zijn niet voldoende kritisch en aanvaarden te makkelijk elkaars professionele tekortkomingen).

Vaak is de professional te zeer op zijn autonomie gesteld. Hij zondert zich dan af (eventueel met een volledige groep en nestelt zich in geslotenheid en cognitieve fixatie (waardoor er geen ruimte voor vernieuwing is).

In al deze gevallen kan de interventie van een manager heel waardevol zijn. Hij kan zorgen voor een collectieve professionele kwaliteit door hen zo te binden op verschillende manieren.

De taak van de manager

In het boek onderzoekt de auteur vervolgens hoe de manager het best professionals helpt in de context van de organisatie van strategie, kwaliteit, samenwerking, kennis en innovatie.

Enkele quotes als smaakmakers:

“Strategische veranderingen ontstaan niet door de lips van de manager, maar door de hips van de professional.”

“Strategieën-van-bovenaf zijn het meest betekenisvol als ze in beperkte mate worden uitgevoerd.”

“Kwaliteit behoeft niet te worden gemanaged, maar ontstaat in interactie tussen professionals.”

“Waarom zou een professional een [kennismanagement-]systeem nodig hebben, wanneer hij over een netwerk van professionals beschikt”.

“Wanneer professionals de kans wordt gegeven het wiel uit te vinden, zullen ze heus wel gebruikmaken van de wielen die er al zijn. Het proces uitvinden zal sneller verlopen naarmate er meer wielen zijn, maar gun professionals de gelegenheid hun eigen wiel uit te vinden.”

“Een professional die bereid is om zich voor zijn gekwantificeerde prestaties te verantwoorden, verwerft hierdoor heel wat vrijheidsgraden”

Verder is er een hoofdstuk over ‘verandering’ en meer bepaald moeilijk lopende, ‘stroperige’ verandertrajecten. Dit komt omdat managers die dingen willen veranderen tegen professionals aanlopen die veel make & break power hebben (expertisemacht, reputatiemacht en relatiemacht). De enige kans op slagen is de professional mee te nemen in een veranderproces waarbij hij zelf eigenaar wordt van de resultaten.

De managing professional

De auteur sluit af met de conclusie dat managers en professionals hoe dan ook niet zonder mekaar kunnen. Voor de rol van manager pleit hij voor de managing professional: doordat hij de taal van beide werelden kent is hij daardoor veel meer waard.

Concreet betekent dit voor een team het volgende:

 • De medewerkers mogen niet enkel uitvoerders van vooraf vastgelegde taken zijn, maar moeten zich als professionals opstellen.
 • De directeur mag niet louter een manager zijn die enkel de correcte uitvoering ‘beheersbaar’ wil houden.
 • Als de medewerkers meer autonome, flexibele, output georiënteerde professionals worden, zal de directeur meer een manager van professionals worden.
 • Als die directeur dan op zich ook een professional is of minstens heel erg vertrouwd is met de professie, kan hij de perfecte managing professional zijn.

Wat we dus nodig hebben, is een grotere beroepseer en meer professionalisering van zowel de medewerkers als de managers. En zoals De Bruyn het ook betoogt: de beste manier om dat te realiseren is door professionals met mekaar te verbinden.

“Managers en Professionals – Over management als probleem en als oplossing”, Hans De Bruijn, Academic Service, 2008 (ISBN 9789052616902)

Marc Mestdagh – http://www.marcmestdagh.be

FEDIPRO Virtual Task Force “Perfect Match”

Zelfstandige Professionals zijn in hun zoektocht naar interessante projecten dikwijls aangewezen op ‘intermediaire’ mechanismen zoals agentschappen, internetplatformen enz. Hoewel die allemaal hun merites hebben, krijgen we van veel ZP’ers te horen dat hun ‘profiel’ niet altijd optimaal ingezet wordt.

Een overvolle cv geeft bijvoorbeeld niet noodzakelijk een correct beeld van de specifieke kennis of ervaring en de manier waarop die in de praktijk worden gebracht. Bovendien wordt weinig of geen aandacht besteed aan bijzondere omstandigheden die het ‘ondernemerschap’ van de ZP’er kenmerken zoals tijdsbesteding en andere modaliteiten.

De vraag is dus: hoe moet het ‘profiel’ van de ZP’er er uitzien om tot een ‘perfect match’ te komen met een opdracht(gever)?

Interesse om mee te denken? Dat kan binnen de virtuele werkgroep die gebruik maakt van de LinkedIn Groep van FEDIPRO. Gewoon even daar ‘lid’ worden en u kan meedoen aan de discussie. We houden de leden ook via de newsletter en de website op de hoogte van de ‘output’.

LinkedIn Groep: https://www.linkedin.com/groups/8302666

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

FEDIPRO Virtual Task Force – “Perfect Match”

Het opzet is om na te denken over de volgende 3 aspecten: PROFIEL, VALIDATIE en TOEPASSING.

+++

PROFIEL – welke elementen zijn bepalend om een goed zicht te krijgen op de inzetbaarheid van een ZP’er?

Vakopleiding, ervaring (cases, referenties,…), bijscholing/permanente vorming, lidmaatschap of mandaten bij vakorganisaties, publicaties, les- en spreekopdrachten,  Soft skills, niet-vakgebonden opleidingen, talenkennis.

Gewenste faciliteiten of modaliteiten: thuiswerk of on site, de afstand tot de werkplek, beschikbaardheid (korte of lange opdrachten, minimale/maximale duurtijd van een opdracht), vergoeding, ondersteuning vanuit de opdrachtgever.

Ervaring met samenwerken met externen of ad hoc samengestelde teams, issues rond liabilities (verzekering, veiligheidsvoorschriften), deontologie enz.

+++

VALIDATIE – volstaat het dat de ZP’er zelf zijn profiel opstelt of moet dit gevalideerd worden door derden ?

Formele mechanismen zoals kwaliteitsnormen/labels (ISO, EFQM, Qfor) die de processen of klantentevredenheid meten bv. Qfor Clientscan).

Social ‘rewarding’ zoals de Skills en Endorsements op LinkedIn of andere rankingsystemen die soms terug te vinden zijn in virtuele freelanceplatformen (quoteringen, reviews, andere indicatoren).

Intakegesprekken en analyses door HR-dienstverleners (assessment- en interimbureaus).

+++

TOEPASSING – hoe zorgt de ZP’er ervoor dat zijn (gevalideerde) profiel zichtbaar is voor opdrachtgevers ?

Vermelden op eigen website, in eigen cv of andere documenten. Is het zinvol dat FEDIPRO hiervoor een model opmaakt ?

Integreren in bestaande applicaties zoals LinkedIn (kunnen daar de nodige accenten in gelegd worden?), of virtuele platformen voor ZP’ers (past dit bij de ‘intakeprocedures’ van deze platformen?).

Samenwerking zoeken met de intermediaire bureaus om meer aandacht te vragen voor het gebruik van een ‘passend’ profiel.

Of moet FEDIPRO een eigen platform uitrollen of minstens zich vasthaken aan een bestaand platform waarbij er voldoende inspraak is om het FEDIPR-profiel te gebruiken.

+++

Neem deel aan de discussie op de LinkedIn Groep: https://www.linkedin.com/groups/8302666

+++

(MM, 22/01/2016)

Is er nood aan een kwaliteitslabel voor de Zelfstandige Professional ?

Als je als Zelfstandige Professional je toegevoegde waarde probeert aan te tonen aan een opdrachtgever kan je terugvallen op je cv, je referenties of een aanbeveling door een klant. Maar wat denk je van de waarde en impact van een objectieve attestering door een onafhankelijke partij?

Wellicht niet verwonderlijk maar Nederland loopt voorop als het over kwaliteitslabels voor ZP’ers gaat. Enkele voorbeelden, zowel generiek als meer sectorgericht:

Een tijd terug maakte ik voor het bestuur van FEDIPRO een overzicht van uiteenlopende mechanismen inzake kwaliteitsborging om na te denken over de manier waarop FEDIPRO ‘waarde’ zou kunnen creëren voor haar leden. Instrumenten vanuit de overheid (als uitvoerder van wetgeving) zoals in het geval van vrije beroepen, beschermde titels, erkenningen …  laten we hier even buiten beschouwing.

 • Gedragscode: een vrijwillig of verplicht (bv. om lid te mogen zijn van de organisatie) te onderschrijven gedragscode is een goed signaal naar de buitenwereld, maar tenzij er ook een klachtenprocedure en -behandelingscommissie met duidelijke bevoegdheden is, is dit eerder vrijblijvend. Voor de ondertekenaars betekent dit in elk geval een engagement om zich ‘professioneel’ op te stellen.
 • Registratie: mits aan een aantal voorwaarden te voldoen (administratief, maar eventueel ook nakomen van permanente vorming) kan men opgenomen worden in een register dat dan ook publiek voor derden ter beschikking staat. Dit instrument wordt in Nederland wel meer gebruikt.
 • Zelfverklaring: dit instrument gaat verder dan een standaard gedragscode ondertekenen. Het houdt eigenlijk in dat iemand een soort van verslag uitbrengt van hoe hij/zij omgaat met de bepalingen van de code. Een self-assessment kan hieraan ten grondslag liggen.
 • Certificatie: iemand krijgt een certificaat op basis van gevolgde opleiding, examens, een dossier met ‘credentials’ … Dit kan onder de vorm van een ‘light-versie’ door de vereniging zelf gebeuren, waarbij de beoordeling eerder formalistisch, kwantitatief is of  via een onafhankelijk orgaan dat ook een kwalitatieve controle uitvoert.
 • Kwaliteitslabel of keurmerk: dit gaat verder dan certificatie en omhelst meestal het geheel van de activiteiten van de gelabelde. Een audit door een derde onafhankelijke partij (meestal op zich ook geaccrediteerd om dat soort audits te doen) is noodzakelijk.

En in België

Recent lanceerden 25 Belgische beroepsfotografen PORTRA, een kwaliteitslabel voor portretfotografie. “Om deel uit te maken van de groep moeten de fotografen als specialisatie portretfotografie hebben, in bezit zijn van een eigen professionele portretstudio en over bewezen vakmanschap beschikken. Voor PORTRA  staat kwaliteit niet alleen voor mooie foto’s, maar ook voor een klantvriendelijke benadering van bij het eerste contact met de klant, tot en met de aflevering van het eindproduct.” Hoe deze voorwaarden precies gecontroleerd worden is niet duidelijk op de website, evenmin of er een derde onafhankelijke partij aan te pas komt of niet.

En er is ook nog een ander nieuw initiatief op komst, dat zich niet beperkt tot een bepaalde sector. Management Information is al 25 jaar actief om de “consulting & learning” markt transparanter te maken. Dit via audit-methodes, zoals Qfor of de audit kmo-portefeuille, maar ook via webplatformen. Binnenkort wordt een nieuwe portaalsite met zoekmachine gelanceerd die enkel met gevalideerde data over dienstverleners (waaronder Zelfstandige Professionals) zal werken.

FEDIPRO krijgt de kans om preferent mee te werken aan een nieuw webplatform waarbij deze ‘third party validation’ centraal staat. We organiseren op 10 december een workshop waarbij we de scope, verwachtingen en behoeften bekijken om zo’n platform optimaal te laten werken.

Geïnteresseerd om hierover mee te denken, en tegelijk te genieten van een verrijkende avond, schrijf vlug in. Kan je er niet bij zijn, maar heb je hier toch een mening over, laat het ons weten!

Inschrijven voor deze sessie (gratis voor Fedipro-leden), klik hier.