FEDIPRO Taskforce Risks

Een cruciale vraag voor de zelfstandige professional is op welke manier hij verantwoordelijk en dus desgevallend aansprakelijk is voor zijn activiteiten in relatie tot de ‘rol’ die hij opneemt: afstandelijke expert, meedenkende consultant, uitvoerende interimmanager, trusted advisor, coachende mentor, adviserende coördinator, uitvoerende professional,…. In bepaalde gevallen wordt dit opgevangen door het intermediaire bureau, in ander gevallen moet de IPRO zelf instaan voor afspraken met de opdrachtgever en een passende verzekering. De Taskforce wil alle mogelijke scenario’s uitdiepen en zowel de opportuniteiten als risico’s verder in kaart brengen. We voorzien een traject van een 4-tal vergaderingen (vanaf april en locatie te bepalen ifv deelnemers) met een duidelijke finaliteit. Naast leden zullen we ook experten (waaronder onze kennispartners) inschakelen. De sessies zullen plaatsvinden  in Gentbrugge in het bijzijn van Marc Peltyn, verzekeringsexpert bij Group Casier, met wie we het een en ander aan het voorbereiden zijn.

Interesse om deel te nemen: contacteer ons (fedipro@2Mpact.be)


Interessante documenten:
Inspiratiedocument Contractmanagement (Group Casier) (PDF)