Forward 2017

Word nu ook lid (slechts 120 euro/jaar) en help onze groeiende community en netwerk van meer dan 1000 IPRO’s  een stem geven om de hiernavolgende ambities te realiseren.

FEDIPRO zet zich samen met haar ledennetwerk in om een actieve en verschil makende rol te spelen in de discussie rond de positionering van de zelfstandige professional/freelancer (kenniswerkers) binnen de sterk wijzigende arbeidsmarkt. Het gaat in Vlaanderen om ruim 140.000 zp’ers waarvan bijna de helft business consultants en interim managers zijn.

triangle

Dit is de prioriteitenlijst waarvoor FEDIPRO ijvert:

1. Politiek & overheid: Visievorming en creatie van draagvlak in het brede maatschappelijk speelveld (via politieke partijen en middenveldorganisaties):

  • Communicatiekanaal naar en dialoog met de bevoegde ministers, kabinetten en administraties met het oog op het verder ondersteunen van de zp’ers (zowel sociaal als economisch)
  • Duidelijkheid over de vertegenwoordiging van de zp’ers binnen de SERV (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen)

2. Intermediaire organisaties: Constructieve samenwerking met de intermediaire organisaties (interim management bureaus, collectieven, platformen,…) via individueel overleg of via hun federaties

3. Opdrachtgevers: Campagne gericht naar de bedrijven om ‘goed opdrachtgeverschap’ te promoten. Dit kan via sectororganisaties, maar ook via de HR-professionals

4. Sector: Actieve deelname aan initiatieven die het landschap verder vormgeven, en waarbij de zp’er een volwaardige partner is

5. Zelfstandige Professionals:

  • Sensibilisering van de uitdagingen van de zp’ers binnen heel uiteenlopende sectoren via acties gericht naar de betrokken sectororganisaties
  • Verdere ondersteuning van de individuele zp’er vanuit de vereniging zelf via lerende netwerken, masterclasses, informatieverspreiding en het ontwikkelen van specifieke diensten of producten enz.

Onze prioriteitennota als PDF.


De eerstvolgende acties en activiteiten staan hiernaast vermeld in de rechterkolom.