Onafhankelijkheid en betrokkenheid – twee handen op één buik ?

De relatie tussen een interim manager en een opdrachtgever verloopt in veel gevallen via een interim management bureau. Naarmate ‘freelancen’ in de breedste zin van het woord meer aandacht krijgt, zie je ook dat die agentschappen zich veel moeite getroosten om hun toegevoegde waarde aan te tonen. Bovendien zie je ook toenemende aandacht rond goed opdrachtgeverschap bij de bedrijven zelf. Het transactionele ‘inkopen’ van resources moet plaats ruimen voor een doordachte en vooral duurzame strategie om freelancers in de flexibele schil vast te klikken. Dit alles neemt natuurlijk niet weg dat het belangrijk blijft voor de interim manager om zelfbewust in zijn statuut te staan. Introspectie en reflectie kunnen daarbij geen kwaad. Enkele zaken die daarbij aan bod kunnen komen.

Vakkennis vertalen

Het is niet omdat je goed bent in je vak dat je daarom ook een goede interim manager bent. Zelfstandig en autonoom opereren houdt ook in dat je op een andere manier met je vakkennis omspringt. Je wordt verwacht om een andere vertaalslag te maken waarbij je kennis en expertise direct inzetbaar zijn en vooral duidelijk aanwijsbaar het verschil kunnen maken in een bepaalde situatie. De opdrachtgever wil nu eenmaal een concreet resultaat zien – het achterliggende proces interesseert hem in mindere mate.  Dat creëert een grotere transparantie van inzet (lees: gepresteerde uren) en zet dus druk op de manier en de hoogte van de verloning voor de geleverde prestaties.

Vakkennis op peil houden

Niet alleen het proces van werken voor de opdrachtgever is helemaal anders, ook de manier waarop je zorgt dat je kennis op peil blijft is lastig als interim manager. De evidentie om periodiek opleidingen en trainingen te volgen dreigt te verwateren door de druk om factureerbaar werk af te leveren. Een waardevolle aanpak hierbij is ongetwijfeld om actief deel uit te maken van een netwerk van gelijkgezinden, waar uitwisseling van zowel vakkennis maar ook inzichten en ervaringen over hoe als professional in het leven te staan aan bod komen. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over netwerken om opdrachten te vinden, maar wel om vanuit een peer-2-peer gedachte een sterkere professional te worden.

Omgaan met de opdrachtgever

Kennis en expertise zijn voor de interim manager niet voldoende om met succes een opdracht uit te voeren. Als interim manager kom je binnen in een bedrijf of organisatie met een eigen cultuur en interne afspraken. Je mag dan nog vooropstellen dat je er eigenlijk maar bent om je job te doen, je komt hoe dan ook in aanraking met mensen die jouw aanwezigheid in vraag stellen. Het komt er op dat moment op aan te kunnen terugvallen op competenties, skills en talenten om je positie te handhaven. Het gaat hier dus niet enkel over het uitvoeren van taken, maar meer om de rol die je opneemt met het oog op het vinden van een ‘match’ met de organisatie en haar medewerkers. In die context is het essentieel heel duidelijke afspraken te maken over wederzijdse verwachtingen rond de mate waarin je als interim manager betrokken wil zijn bij de ‘interne keuken’.

Betrokkenheid leid tot verantwoordelijkheid

Er is hoe dan ook een belangrijk onderscheid tussen het leveren van kennis of advies, en het effectief mee helpen uitvoeren – wat een interim manager meestal doet. Er gaat daarmee ook een verschil in verantwoordelijkheid gepaard, iets wat in een contractuele relatie tussen opdrachtgever en interim manager maar best goed wordt afgelijnd bij aanvang van de samenwerking. Geef je als afstandelijke expert twee adviezen met de boodschap dat de opdrachtgever zelf moet kiezen, of neem je zelf de beslissing om bijvoorbeeld voor advies B te gaan? En als interim manager trek je wellicht nog de laarzen aan om het mee te helpen uitvoeren. De keuze van de rol is deels vooraf te bepalen door de interim manager – bij het vormgeven van zijn propositie naar de markt toe, maar we merken dat éénmaal ‘on the job’ er makkelijk een verschuiving plaatsvindt in de rol die hij toebedeeld krijgt. Daardoor neemt de interim manager misschien ongemerkt onverantwoorde risico’s op zich, maar – en misschien wel nog erger – begeeft hij zich buiten zijn professionele comfortzone waardoor de kwaliteit van zijn werk in het gedrang komt.

Engagement

Tot slot heeft de gekozen rol ook met engagement te maken: op welke manier wil de interim manager zich inzetten in een breder of groter verhaal? Bijvoorbeeld door echt te gaan participeren in de organisatie. Dat kan betekenen dat hij voor een deel zijn onafhankelijkheid als expert en ‘tijdelijke voorbijganger’ verlaat om nog meer betrokken te zijn bij de opdrachtgever. Los van de impact op de vergoeding – in plaats van uurtje-factuurtje kan er over een resultaatsvergoeding of –bonus gesproken worden – kan dit uiteraard leiden tot een grotere voldoening voor alle partijen.

*   *   *

De boodschap is en blijft dus dat een sterke interim manager voldoende tijd moet nemen om te reflecteren over waar hij mee bezig is en wil zijn. Dat doet hij bij voorkeur samen met peers, collega’s en lotgenoten. Fedipro wil met de kwartaalmeetups dat kader bieden. De eerstvolgende meetup vindt plaats op 19 december 2018 en gaat dieper in op dit thema van onafhankelijkheid en betrokkenheid. Deze meetup is gratis voor effectieve leden. Niet-leden betalen 90 euro (+btw) – enkel voor zelfstandige professionals die voldoen aan het FEDIPRO-profiel. Inschrijven kan door een mail te sturen naar fedipro@2mpact.be Opgelet: nog maar 2 plaatsen beschikbaar !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s