Nieuws uit het huis…

De eerste helft van 2016 stond in het teken van het verder verkennen van hoe we vanuit FEDIPRO invulling kunnen geven aan enerzijds individuele behoeften van ZP’ers, maar anderzijds ook oog blijven hebben voor het grotere verhaal van de zelfstandige flexwerkers. De vele rapporten en berichten in de (sociale) media wijzen op een toenemende interesse voor de ZP’er. We sommen graag enkele zaken op.

  1. FEDIPRO helpt heel actief mee aan een breed onderzoek van de SERV (Sociaal-economische raad Vlaanderen, waarin zowel werkgeversorganisaties als vakbonden zetelen) om het ‘freelance’-landschap in kaart te brengen. Of er gekeken zal worden naar een ‘derde’ statuut, of een aanpassing in richting van werkgever of werknemer is nog niet duidelijk. Ter informatie: in Nederland beschikken zowel de werkgevers als de vakbonden reeds over een vaste vertegenwoordiging voor de ZP’ers in de Nederlandse SER.
  2. Ook op federaal niveau wordt er verder gewerkt. Minister Borsus, bevoegd voor de zelfstandigen verklaarde onlangs nog : “We hebben nog veel werk voor de boeg om een gunstig kader te creëren om de Belgen er meer toe aan te zetten een loopbaan als zelfstandige te starten. Ik heb nog talrijke projecten op stapel staan, zoals bijvoorbeeld de invoering van een tweede pensioenpijler voor de zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon. Ik ben evenwel blij te zien dat het aantal zelfstandigen toeneemt. Het gunstige kader dat werd ingevoerd door de regering draagt daar ongetwijfeld ruimschoots toe bij.” (Persbericht, 16/6/2016)
  3. De Europese koepel EFIP, waarin FEDIPRO actief is, heeft kunnen bekomen dat er in het najaar een “Envoy” (bijzondere contactpersoon) komt voor de ‘self-employed professionals’ binnen de DG GROW van de Europese Commissie. Hiermee komt er een duidelijke erkenning van het ‘bijzondere’ statuut van de ZP’er. FEDIPRO neemt in oktober als Belgisch ‘liaison’ deel aan de Europese week van de freelancer die door EFIP wordt gecoördineerd.
  4. FEDIPRO probeert via verschillende formats (gratis infosessies, masterclasses,..) leden bijeen te brengen. Inmiddels bereiken we meer dan 1200 ZP’ers via onze kanalen. Zo was er een succesvolle ‘lokale’ meetup in het Meetjesland waaruit nu verder gewerkt wordt aan een ‘lokaal lerend netwerk’ met ZP’ers van diverse disciplines. In juni werd een masterclass georganiseerd vanuit FEDIPRO voor de zelfstandige milieuprofessionals (ism de beroepsvereniging VMx). Tijdens een open bestuursvergadering in Gent werd nogmaals bevestigd dat het belangrijk is om ZP’ers van hun eiland af te halen om als professionals met mekaar in contact te blijven, maar ook om een duidelijke stem te bouwen voor de doelgroep, nl. consultants, interim-managers, trainers, coaches en andere kenniswerkers.

Vandaar tot slot, een warme, zomers oproep om te overwegen om ‘full-member’ te worden, zodat we in het najaar ons werk met eventueel enthousiasme kunnen verder zetten.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s